เจตจำนงสุจริต สพป.ตรัง เขต 2 และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ประกาศเจตจำนงสุจริต สพป.ตรัง เขต 2 

ประกาศนเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานรอบ 6 เดือนของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (ภาษาไทย)

เจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 (ภาษาอังกฤษ)


                              นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


 
^