กลุ่มกฏหมายและคดี

​ กลุ่มกฏหมายและคดี
       - คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายภูเบศ คงจันทร์    - คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายวิทยา ชูแก้ว
^