ข่าวสาร

รหัสงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพ
รหัสงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพ

01 เม.ย. 2557 0 1,776

รหัสงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ รหัสงบประมาณ 2000404704000000 แหล่งของเงิน ค่าใช้สอย 5711220 ค่า..

แจ้งการโอนเงิน 07 มกราคม 2557
แจ้งการโอนเงิน 07 มกราคม 2557

07 ม.ค. 2557 0 2,399

แจ้งการโอนเงิน ค่าตอบแทนนักการภารโรง ค่าตอบแทนพนักงานธุรการโรงเรียน ค่าตอบแทนครูพี่เลี้ยง คลิกรายละเอียด

แจ้งการโอนเงิน
แจ้งการโอนเงิน

13 ธ.ค. 2556 0 2,153

แจ้งการโอนเงิน เงินเพิ่มค่าครองชีพตกเบิก (ต.ค.- พ.ย.) ค่ารักษาพยาบาล ค่าศึกษาบุตร คลิกรายละเอียด

1
^